Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Dokumenti

 
Pabalsts mācību piederumu iegādei ir vienreizējs un to piešķir, uzsākot jaunu mācību gadu:
  • trūcīgām ģimenēm – 25,00 EUR katram skolniekam;
  • maznodrošinātām ģimenēm – 20,00 EUR katram skolniekam;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 15,00 EUR apmērā;
  • daudzbērnu ģimenēm - 20,00 EUR katram skolniekam, kurš uzsāk mācības 1.klasē.
  • bērniem ar invaliditāti - 25 EUR katram skolēnam.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

 

Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai uz e-pastu, ja iesniegums parakstīts elektroniski, kā arī izmantojot portālu epakalpojumi.cesis.lv vai  www.latvija.lv

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

 

Pakalpojuma saņemšana

Vecāku maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Pabalstu izsniedz dāvanu kartes veidā.

Normatīvie akti

Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā