Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Pabalsts mācību gada uzsākšanai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā apmērs ir 30,00 euro vienam izglītojamajam.
 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • E-adresē
  • klātienē (pieprasot paklpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 29358187
sd@ceunovads.lv 

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalsta saņemšanai iesniegumi tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Pabalstu izsniedz dāvanu kartes veidā.

Normatīvie akti

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā 

 

 

Dokumenti