Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
20 02.12.2021. Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 01.06.2022. saistošie noteikumi
7 04.03.2021.

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

01.05.2021. saistošie noteikumi
5 23.04.2015. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā 29.05.2015. saistošie noteikumi
18 02.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību
09.02.2022.
saistošie noteikumi
13 02.12.2021. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā 08.02.2022. saistošie noteikumi
13 11.05.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā 01.06.2017. saistošie noteikumi
27 06.12.2018. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos 02.03.2019. saistošie noteikumi
18 02.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību 09.02.2022. saistošie noteikumi