Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai

Komisija izvērtē  interešu izglītības programmas, izstrādā priekšlikumus valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalei un informē iestādes par pieņemtajiem lēmumiem.

Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece   Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Sekretāre A.KAMZOLE Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas speciāliste
Komisijas locekļi U.BLĪGZNA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes izglītības speciālists
  D.BIŠERE-
VALDEMIERE
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja