Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

PROTI un DARI

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Proti un dari!”.

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko iespējams pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta "PROTI un DARI!" iespējas!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad tas esi tu, kurš var pieteikties dalībai projektā "PROTI un DARI!". Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām ar ekspertiem un konsultācijām ar speciālistiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam.

Ko projekts var tev piedāvāt?
Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības.

Tas ietvers:
• regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundu mēnesī);
• neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
• speciālistu konsultācijas;
• dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos);
• brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
• ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);
• iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekts norisināsies programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos „Jauniešu garantija” ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Vairāk informācijas: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Kontaktpersona: Maija Ozoliņa, 20328829, maija.ozolina@cesunovads.lv.