Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA ZAAO

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://www.zaao.lv/lv/saturs/zinojumi_par_darbibu

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ( EUR)

3 252 078 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

26,71618 %

 

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Cēsu novada pašvaldības domes 30.12.2015. Lēmums Nr. 317 https://www.cesis.lv/images/userfiles/lemumu_saraksts/30.12.2015_domes_sedes_lemumu_saraksts.pdf

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Uzņēmuma galvenais stratēģiskais mērķis ir atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana apkalpoto pašvaldību (uzņēmuma īpašnieču) teritorijā https://www.zaao.lv/sites/default/files/zaao-visparejie-strategiskie-merki_0.pdf

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

 Andris Mihaļovs 01.07.2021.-09.08.2021. Sigita Zvirbule 10.08.2021.-27.09.2021., Kaspars Auziņš 27.09.2021-22.04.2022.