Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA ZAAO

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

Apskatīt dokumentu

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ( EUR)

3 252 078 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

26,71618 %

 

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Cēsu novada pašvaldības domes 30.12.2015. Lēmums Nr. 317

Apskatīt dokumentu

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Uzņēmuma galvenais stratēģiskais mērķis ir atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana apkalpoto pašvaldību (uzņēmuma īpašnieču) teritorijā 

Apskatīt dokumentu

Citas ziņas

www.zaao.lv

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Andris Mihaļovs 01.07.2021.-09.08.2021.,

Sigita Zvirbule 10.08.2021.-27.09.2021.,

Kaspars Auziņš 27.09.2021-22.04.2022.