Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA ZAAO

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

zaao.lv/dokumenti

Reģistrācijas numurs 44103015509

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ( EUR)

3 252 078 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

26,71618 %

 

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Lēmums par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA "ZAAO" (2022)

 

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu.

Citas ziņas

www.zaao.lv

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska