Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Klientu apkalpošana Priekuļu apvienības teritorijā

Priekuļu pagasta VPVKAC Cēsu prospekts 5, Priekuļi 66954881 priekuli@pakalpojumucentri.lv 
Liepas pagasta VPVKAC Rūpnīcas iela 18, Liepa 66954895 liepa@cesunovads.lv
Mārsnēnu pagasta Bibliotēkas KAC "Pagastnams", Mārsnēni 26114894 marsneni@cesunovads.lv
Veselavas pagasta Bibliotēkas KAC "Viesturi", Veselava 26321866 veselava@cesunovads.lv