Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkurss par Ruckas muižas nodošanu bezatlīdzības lietošanai

Dokumenti

 

Cēsu novada pašvaldība izsludina konkursu par Ruckas muižas kompleksa, Cēsīs, bezatlīdzības lietošanas tiesībām uz desmit gadiem, lai tajā turpinātu attīstīt mājvietu radošajām industrijām.

Konkursā no šī gada 5.decembra līdz nākamā gada 8.janvārim varēs pieteikties biedrības, nodibinājumi un citas juridiskas personas, kas saņēmušas sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statusu.

Turpmākajam Ruckas muižas apsaimniekotājam jānodrošina rezidēšanas iespējas kultūras, tūrisma, vides, aprites ekonomikas un radošo industriju jomās, kā arī jāorganizē kultūras un izglītojoši pasākumi. Ruckas muižā turpmākos desmit gadus jānodrošina darbnīcu, vasaras skolu, kā arī starptautisku projektu norise.

Muižas teritorija atrodas Cēsu pilsētā starp Piebalgas, Lapsu un Vaives ielu. Kopējā muižas kompleksa platība, ieskaitot muižas ēku, saimnieciskās palīgbūves un parku, ir 7,4 ha. Konkursa uzvarētājam Ruckas muižas ēkas uzturēšanā un apsaimniekošanā jāizmanto pieejamos aprites ekonomikas un bezatkritumu dzīvesveida principus, kā arī Eiropas komisijas “New European Bauhaus” iniciatīvas pamatnostādnes.

Konkursa rezultātus izvērtēs īpaši šim konkursam izveidota komisija. Līgums ar komisijas izvēlēto pretendentu tiks noslēgts ne vēlāk kā līdz 2023.gada 1.oktobrim.

Līdz 2023.gada septembrim Ruckas muižas ēkā un apkārtējā teritorija darbojas kā mākslas rezidenču centrs, kas ir vienīgā šāda veida organizācija Vidzemē. Savukārt muižas parks patlaban tiek izmantos nelielām kultūras jomas iniciatīvām vai publisko pasākumu rīkošanai.

Par Ruckas muižu

Ruckas muiža pirmo reizi rakstos minēta 1577.gadā, kā daļa no Cēsu birģermeistara Sebastiana Detmera īpašumā piederošās zemes. Ruckas muižas pašreizējās ēkas celtas 18.gadsimtā un pārbūvētas līdz 1960.gadiem. Muižas nosaukums cēlies no poļu muižnieka Rucka uzvārda (poļu: Rutzky), kas savā īpašumā muižu ieguva 1584.gadā. Pirmā pasaules kara laikā muižas ēkās izvietoja Krievijas Impērijas armijas lazareti. Pēc tam, kad muiža nonāca Latvijas valsts īpašumā, tur izvietoja Latvijas dzelzceļa 3.iecirkni, bet vēlāk — dzelzceļnieku bērnu sanatoriju.

Pēc Otrā pasaules kara muižā atradās tuberkulozes slimnīca "Rucka", kas pārtrauca darbību 2005.gadā. Sešus gadus vēlāk muižas ēka un parks no Veselības ministrijas nonāca Cēsu pašvaldības valdījumā. 2013 gadā ēka tiek nodota 10 gadu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Elm Media” (vēlāk – Ruckas mākslas fonds), kas izveidoja Ruckas mākslas rezidenču centru.

Ruckas muižas apbūve ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.