Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daigu Bernovsku pa tālruni 64123642 vai e-pastā daiga.bernovska@cesis.lv. 

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
  M.PAVĀRS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors