Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP/2019/9“Sanitāro mezgla atjaunošanas būvdarbi Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā”9_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2019/8ROTAĻU LAUKUMA IZBŪVE LĪVU SKOLAS TERITORIJĀ, LĪVU SKOLĀ, KRĪVOS, VAIVES PAG., CĒSU NOVADĀ9_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2019/5Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā 9_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2018/62/ERAFBūvdarbi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumākonkursiNoslēdzies
CNP/2019/1TELPU ATJAUNOŠANA LĪVU SKOLĀ, KRĪVOS, VAIVES PAG., CĒSU NOVADĀ9_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2018/83Grants seguma ielu divkārtu apstrāde Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/84Ēku tehniskā apsekošana Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2018/58/ERAF „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā””konkursiNoslēdzies
CNP/2018/81Ielu seguma bedrīšu remontdarbi Cēsīs, Cēsu novadā 2019.gadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/82Telpu uzkopšana Cēsu novada pašvaldības ēkās9_panta_iepirkumiNoslēdzies
Rāmuļu psk/2018/1Pārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
LP/2018/3Pārtikas produktu piegāde Līvu sākumskolaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/80/ERAFCīrulīšu dabas takas remonta darbi9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/76Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošanas būvuzraudzība9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/75Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/77„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”konkursiNoslēdzies
CNP/2018/74Projekta "Augmented Urbans" tematiskā eksperta pakalpojumi9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/72Sporta zāles ar palīgkorpusu atjaunošanas darbu būvuzraudzība Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/71Sporta zāles ar palīgkorpusu atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/73Cēsu novada luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošana9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/69Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010051413001 cokolstāva, otrā un trešā stāva telpu remonts, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/46„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.konkursiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2018/66Cēsu novada ielu apgaismojuma tīklu, luksoforu uzturēšana un apsaimniekošana9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/68“Tīmekļa vietnes “cesis.lv” izstrāde un ieviešana”.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/63Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/64Gājēju ietvju atjaunošanas būvdarbi9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/57 ERAF“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā””konkursiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2018/59/ERAFCēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbu būvuzraudzība9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/56Gājēju ietvju atjaunošanas būvdarbi9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/53Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīze9_panta_iepirkumiNoslēdzies