Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "Vidzeme iekļauj"

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros pieejamie sociālie pakalpojumi

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) realizētā projekta “Vidzeme iekļauj” mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem Vidzemes reģionā.

Projekta ieviešanas laiks:
Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta budžets:
Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekta numurs:
Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003

Šeit pieejams šobrīd pieejamo pakalpojumu apraksts:

  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
  • Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts
  • Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
  • Aprūpe mājās
  • Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecākam un audžuvecākam

Aktualitātes:

Vairāk informācijas:
Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv