Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Reģenerācijas projekts

Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projekts pēc Cēsu pilsētas pašvaldības pasūtījuma izstrādāts LV Kultūras komitejas Restaurācijas institūtā no 1985 līdz 1988 gadam.

Šajā projektā, teksta daļā un 36 grafiskā materiāla shēmās, ir apkopoti izpētes materiāli, to analīze un priekšlikumu komplekss pasākumiem pilsētas arhitektoniski- vēsturiskās vides saglabāšanai, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Ar Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projekta teksta materiālu un grafiskā materiāla oriģināliem var iepazīties Cēsu novada Būvvaldē Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 312 kab.;tel.64123642, 29249517.

 

Situācijas rekonstrukcija uz XII gs.

Situācijas rekonstrukcija uz XIII gs. sākumu

Situācijas rekonstrukcija uz 1224. gadu

Situācijas rekonstrukcija uz XIV gs. sākumu

1693. gadā J.A.Ulriha sastādītā plāna un uz 1988. gadu savienotais plāns–shēma

XVIII gs. beigu nezināma autora sastādītā plāna un situācijas uz 1988. gadu savienotais plāns–shēma

1879.gadā S.Kleina sastādītā un 1895.gadā koriģētā plāna un situācijas uz 1988. gadu savietotais plāns-shēma

Līdz 1988.gadam vēsturiskā centra teritorijā veiktie arheoloģiskie izrakumi un prognozējamie pasākumi

Cēsu vēsturiskajā centrā esošās (uz 1988. gadu) apbūves datējuma shēma

Vēsturiskā centra robežās esošie aizsargājamie objekti (uz 1988. gadu) un priekšlikumi pieminekļa statusa piešķiršanai

Vēsturiskā centra vieta Cēsu pilsētas telpiskajā struktūrā - pilsētas nozīmes transporta shēma, skatu punkti, zonas

Esošā transporta shēma (uz 1988. gadu)

Transporta shēmas optimālā varianta priekšlikums

Vēsturiskā centra telpas uztveres zonu esošā stāvikļa fiksācija (uz 1988. gadu)

Vēsturiskā centra telpas uztveres zonu optimālā varianta priekšlikums

Vēsturiskā centra vizuālās uztveres zonu esošā stāvokļa fiksācija (uz 1988. gadu) un ēku loma pilsētas telpiskajā kompozīcijā

Vēsturiskā centra vizuālās uztveres zonu optimālā varianta priekšlikums ar ēku lomas korekciju pilsētas telpiskajā kompozīcijā

Lielajā Tēvijas karā un pēckara periodā zaudētie pilsētas vēsturiskā centra telpu veidojošie elementi

Jumta ieseguma materiāls 1895. gadā

Jumta ieseguma materiāls uz 1988. gadu

Jumta ieseguma materiāla priekšlikums

Ēku sienu materiāls uz 1895. gadu

Ēku sienu materiāls uz 1988. gadu

Ēku sienu materiāla optimālā varianta priekšlikums

Ēku stāvu skaits 1895. gadā

Ēku stāvu skaits uz 1988. gadu

Ēku stāvu skaita korekcijas priekšlikums

Vēsturiskajā centrā esošo ēku pirmatnējais (neatkarīgi no celšanas gada) izmantošanas veids

Ēku izmantošanas veids XX gs. sākumā

Ēku izmantošanas veids uz 1988. gadu

Ēku izmantošanas veida priekšlikums

Teritorijas apzaļumošanas un labiekārtojuma stāvokļa fiksācija uz 1988. gadu

Teritorijas apzaļumošanas un labiekārtojuma optimālā varianta priekšlikums

Cēsu vēsturiskajā centrā esošās apbūves tehniskās nolietošanās pakāpe atbilstoši tehniskās inventarizācijas biroja datiem uz 1987. gadu

Cēsu vēsturskajā centrā esošās apbūves tehniskā labiekārtojuma (apkure, ūdensapgāde, kanalizācija) līmenis atbilstoši tehniskās inventarizācijas datiem uz 1987. gadu

Arhitektoniski – tehniskie pasākumi vēsturiskā centra apbūves reģenerācijai

Vēsturiskā centra apbūves arhitektoniski vēsturiskā apzināšana un projektēšana pa kārtām