Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss tiek īstenots jaunā Cēsu novada administratīvās teritorijas ietvaros un tajā ir iespēja pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai visā Cēsu novadā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt liela mēroga sabiedriski nozīmīgu festivālu un kultūras pasākumu rīkošanu Cēsu novadā, tostarp starpdisciplinārus projektus, kuriem ir potenciāls piesaistīt plašu auditoriju, kā arī sekmēt kultūras tūrisma attīstību un starptautisko sadarbību. 

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā. Ar 2022.gada konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.