Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Viegli lasīt

Cēsu novada domi veido 15 deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Pašvaldības domes vēlēšanas notiek reizi četros gados. 

Dome pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts līmenī.

Pašvaldības domi vada priekšsēdētājs un viņa vietnieki. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komisijas un komitejas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības administrācija.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Cēsu novada pašvaldībā izveidots klientu apkalpošanas centrs.