Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rūpnieciskās zvejas tiesību noma un privāto zvejas tiesību izmantošana

Lai Cēsu novada pašvaldības teritorijā esošajos ezeros nodarbotos ar rūpniecisko zveju, nepieciešams noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas licenci pašpatēriņa zvejai.
Zvejas tiesību nomas līgums tiek noslēgts un licence izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā līdz kalendārā gada beigām.
 
Pakalpojuma pieprasīšana
 
Lai saņemtu rūpnieciskās zvejas licenci, jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:
  • iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā adrese;
  • ezera nosaukums, kurā plānots zvejot;
  • zvejas rīku nosaukums, skaits un garums; 
  • laivas reģistrācijas numurs.
 
Pakalpojuma saņemšana
 
Pēc iesnieguma izskatīšanas Cēsu novada pašvaldība sagatavo rēķinu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu. Pēc rēķina apmaksas Cēsu novada pašvaldība sagatavo rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, rūpnieciskās zvejas licenci un zvejas žurnālus. Pēc zvejas tiesību nomas līguma parakstīšanas tiek izsniegta rūpnieciskās zvejas licence un zvejas žurnāli.