Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un pieņemtajiem lēmumiem, sazinoties ar komisijas sekretāri Ilzi Jansoni pa tālruni 25699203 vai e-pastā ilze.jansone@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Komisijas locekļi E.KALNIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
  E.RANCĀNE Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja
  G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas sekretāre I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore