Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības un satura kvalitātes vadītāja 
Komisijas locekļi I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas juriste – projektu vadītāja
  E.RANCĀNE Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja
  I.JERMOLAJEVA Mākslas terapeite, sociālais pedagoģe
Komisijas sekretārs L.M.KAIMIŅA Cēsu novada pašvaldības policijas Administratīvās komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas juriste
Pieaicinātā persona E.KALNIŅA

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa Prevencijas grupas vecākā inspektore