Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības darbību

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

1 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikums 01.07.2021. saistošie noteikumi

struktūra
  01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. nolikums
38 21.11.2013. Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu 01.01.2014. saistošie noteikumi
6 11.02.2021. Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetu 11.02.2021. saistošie noteikumi
3 28.01.2016. Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 09.02.2016. saistošie noteikumi
7 01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. Nolikums
3 04.02.2022. Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu 04.02.2022.

saistošie noteikumi


Paskaidrojuma raksts