Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par mājdzīvnieku turēšanu

Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
20 16.06.2022.

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā

24.10.2022. Saistošie noteikumi