Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētāja: Biruta Mežale;
  • Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Grosbergs;
  • Erlends Geruļskis;
  • Inga Cipe;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Ivo Rode;
  • Laimis Šāvējs;
  • Andris Mihaļovs;
  • Elīna Stapulone.

Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2023.gada 23.novembrī
plkst.14.00

Darba kārtība:

1. Informācija par psihiatriskās palīdzības pieejamības saglabāšanu Cēsu novadā; Ziņo I.Viļumsone, Sociālā dienesta vadītāja p.i.

2. Informācija par deputātu grupas iniciatīvu - saistošo noteikumu par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Cēsu novada teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar trešās grupas invaliditāti;

Ziņo E.Stapulone, domes deputāte

3. Informācija par iesniegumu par nepieciešamo atbalstu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijai/atbalsta pasākumiem;

Ziņo I.Viļumsone, Sociālā dienesta vadītāja p.i.

Dokumenti