Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

 

Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētāja: Biruta Mežale;
  • Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Grosbergs;
  • Erlends Geruļskis;
  • Inga Cipe;
  • Ēriks Bauers;
  • Ivo Rode;
  • Laimis Šāvējs;
  • Andris Mihaļovs;
  • Elīna Stapulone.