Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

 

Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

 • Komitejas priekšsēdētāja: Biruta Mežale;
 • Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Grosbergs;
 • Erlends Geruļskis;
 • Inga Cipe;
 • Ēriks Bauers;
 • Ivo Rode;
 • Laimis Šāvējs;
 • Andris Mihaļovs;
 • Elīna Stapulone.

Darba kārtība

17.11.2021. plkst.15.00.

Sēdē skatāmie jautājumi:
 1. Par Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošo noteikumu Nr……. „Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā” apstiprināšanu;
 2.  Informācija par Saistošo noteikumu "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem";
 3. Informācija par plānoto atbalstu pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personai ar funkcionēšanas ierobežojumiem;
 4. Informācija par privātpersonas sūdzību;
 5. Par Cēsu novada pašvaldības 2021. gada 2. decembra saistošo noteikumu "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" apstiprināšanu;
 6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību "Cerību spārni"