Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētāja: Biruta Mežale;
  • Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Grosbergs;
  • Erlends Geruļskis;
  • Inga Cipe;
  • Ēriks Bauers;
  • Ivo Rode;
  • Laimis Šāvējs;
  • Andris Mihaļovs;
  • Elīna Stapulone.

Nākamā sēde 2022.gada 2.jūnijā plkst.15.00
Darba kārtība

1. Par komisiju pašvaldības stipendiju piešķiršanai.

2. Informācija par Cēsu novada domes saistošo noteikumu “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā” projektu.

3. Informācija par deinstitucionalizācijas procesa gaitu Cēsu novadā. Ziņo A.Judeiks, Sociālā dienesta vadītājs