Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Sēdes sākums: 2020. gada 30. janvārī, plkst. 08.15

Sēdes norises vieta: Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Bērzaines iela 18, Cēsis

Darba kārtība

1. Par Cēsu novada domes 2020. gada 13. februāra saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu.

Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

 

2. Par LR Labklājības ministrijas organizēto sociālā darba speciālistu konferenci.

Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

 

3. Informācija par noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai”.

Ziņo: A. Egliņš – Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs.

 

4. Informācija par Cēsu novada pašvaldības lomu Vidzemes deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanā.

Ziņo: I. Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja.

 

Cēsu novada domes pastāvīgā Sociālo un veselības jautājumu komiteja: