Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Cēsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 ’’Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām’’ un Cēsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

Cēsu novada PMK apkalpo pirmsskolas vecuma izglītojamos un skolniekus no 1.klases līdz 5.klasei.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums skatāms ŠEIT.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja Z.SILIŅA Spāres pamatskolas Pirmsskolas un speciālās skolas skolotāja, logopēde
Komisijas locekļi E.ANDERSONE Cēsu Bērzaines pamatskola, logopēde
  I.LUKJANOVA Klīniskais un veselības psihologs
  I.ZARIŅA Cēsu Bērzaines pamatskola, speciālais pedagogs
  A.ĀBOLIŅA Ģimenes ārsts

 

KĀ PIETEIKTIES UZ KOMISIJU?
Informāciju par Cēsu novada PMK darbību un iesniedzamajiem dokumentiem iespējams saņemt ŠEIT, kā arī zvanot Izglītības pārvaldes speciālistei I.Liepiņai pa tālr: 29394841.

CIK BIEŽI UN KUR NOTIEK KOMISIJAS SĒDES?
Sēdes notiek vienu reizi mēnesī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Cēsīs Raunas ielā 7.          

KUR IESNIEGT DOKUMENTUS?
Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs, 1.stāvā vai Izglītības pārvaldes speciālistei I.Liepiņai Kaļķu ielā 22, Cēsīs.

KOMISIJAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa;
  2. Ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli (t.sk. dzirdi, redzi, vispārējo attīstību), kas izdots ne ātrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;
  3. Ārstu speciālistu atzinumi atkarībā no bērna saslimšanas vai traucējuma veida (skatīt failu). 
  4. Izglītības iestādes sniegtā informācija par izglītojamo, izdota ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes.

4.1. Izvērtējumi no izglītības iestādes Atbalsta komandas speciālistiem (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs) , kas sagatavoti ne ātrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;

4.2. Izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, individuālie attīstības un mācību plāni, sekmju izraksti, liecība, darba burtnīcas, pārbaudes darbi matemātikā, dzimtajā valodā.

IERODOTIES UZ KOMISIJU, jāuzrāda:

  • Izglītojamā dzimšanas apliecība,
  • Vecāka personu apliecinošs dokuments,
  • Pilnvara ( ja vecāki uz sēdi nevar ierasties un ir rakstiski pilnvarojuši personu, kura pārstāvēs bērna intereses komisijā) un pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments;
  • Audžuvecākiem, aizbildņiem – audžuvecāku statusu vai aizbildniecību apliecinoša dokumenta kopija.