Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās jomas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Zināmi sociālajā jomā projektu konkursa rezultāti

Noslēgusies vērtēšana Cēsu novada Sociālā dienesta organizētajam projektu konkursam sociālā jomā. Šogad konkursam tika iesniegti 20 projektu pieteikumi, atbalstīti 17,  kopā piešķirot 17 034,69 EUR.

Izskatot pieteikumus, žūrijas komisija vērtēja projekta atbilstību konkursa nolikumam,  atbilstību mērķim, vērtēja idejas pamatojumu, radošu pieeja mērķa grupu problēmu risināšanā, iesaistīto jauno dalībnieku skaitu un plānoto izmaksu pamatotību. Maksimālais piešķiramais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu šogad bija 1 300 EUR.

Līdzfinansējumu projektu realizācijai ar žūrijas komisijas 2024.gada 4.aprīļa lēmumu saņem:

Nr.p.k.

Projekta pieteicējs

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa, EUR

1.

Amatas pagasta pensionāru biedrība “Dzīvesprieks”

“Amatas pagasta senioru iesaistīšana sociālajās un fiziskajās aktivitātēs”

1160,41

2.

Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība

 

1300,00

3.

Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols”

Ja mēs darām, tad mēs varam

961,00

4.

Biedrība jauniešu centrs “Dari Vari”

“Tepat”

1170,00

5.

Biedrība “KIWANIS CĒSIS”

Pilna laime, kad sporto saime!

760,00

6.

Biedrība “Vecpiebalgas rūķi”

Vecpiebalgas rūķu diena 2024

1020,00

7.

Biedrība “Sober Soul”

Sporta spēles jauniešiem

1284,50

8.

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”

Visi svarīgi!

1300,00

9.

Biedrība “Pensionāru biedrība “Dzīvotprieks””

Veseli miesā, mundri garā!

1300,00

10.

Cēsu pilsētas pensionāru biedrība “Cēsu pensionāru”

Vēlmes rada domas, domas rada darbību

1180,00

11.

Biedrība “Cerību spārni”

Tikšanās vieta – Spāre

811,75

12.

Biedrība “Brīnummāja”

Brīnummājas pagalma svētki “Dzīvot droši!”

848,31

13.

Biedrība “Amatas novada attīstības fonds”

Sadzirdēt senioru

1170,00

14.

Cēsu Invalīdu biedrība

Iedvesmojies kustībai

468,00

15.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Vidzemes komitejas Cēsu birojs

“Tu arī esi daļa no mums”

460,72

16.

Nodibinājums “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”

“Veselības veicināšanas diena Gaujaslīčos”

1300,00

17.

 

 

Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi”

“Labai ikdienai un svētkiem”

540,00

Kopā:

17 034,69

Pateicamies ikvienai sociālās jomas nevalstiskajai organizācijai, kura pieteicās šajā projektu konkursā, dodot savu ieguldījumu mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā!

2023.gada konkursa rezultāti skatāmi šeit.
2023.gada otrā projektu konkursa rezultāti skatāmi šeit.