Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

LIFE projekts "No atkritumiem uz resursiem"

Cēsu novada pašvaldība šajā gadā aktīvi darbojas un piedalās LIFE projektā "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP). Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 sadarbības partneri. Projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam (AAVP) noteiktos pasākumus.

Pašreiz projektā Cleantech Latvia, sadarbojoties ar Cēsu novada pašvaldību, RTU un ZAAO, veido rūpnieciskās simbiozes platformu, kur uzņēmumiem būs iespēja meklēt savstarpējas sadarbības iespējas, galvenokārt iepazīstoties ar Latvijas uzņēmumu ražošanas atkritumiem, kurus citi uzņēmumi varētu izmantot kā resursus.

Cēsu novada pašvaldība projekta ietvaros kartēs materiālu un atkritumu plūsmu Cēsu novada pašvaldības un vietējo komersantu līmenī, kā rezultātā tiks izstrādāts Cēsu novada pašvaldības aprites ekonomikas ceļvedis un integrētais rīcības plāns.

Vēl viens no nozīmīgiem pasākumiem, kas tiks veikts Cēsīs un novadā ir Bezatkritumu kvartāla/kopienas izveide, kur tiks apvienoti tie uzņēmumi, kuri savā darbībā plāno ieviest bezatkritumu pieeju. Projekta ietvaros tiks izsludināts arī grantu konkurss, lai uzņēmumiem būtu vieglāk attīstīt šo bezatkritumu pieeju savā ikdienā.

Vairāk ar projektu un jaunumiem var iepazīties šeit: https://wastetoresources.varam.gov.lv/