Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par komercdarbības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
36 08.09.2022. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 17.11.2022. saistošie noteikumi
22 16.06.2022.

Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā

24.10.2022. saistošie noteikumi
8 11.07.2023. Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību 12.07.2023. saistošie noteikumi