Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Meklē telpas Nacionālā muzeja krājuma glabāšanai

Cēsu novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi, nekustamo īpašumu nomai Cēsu Vēstures un mākslas muzeja Nacionālā muzeja krājuma glabāšanai.

Informācijas lapa par Nomas objektu

Atrašanās vieta

Ne tālāk kā 2 km attālumā no Pils laukuma 9, Cēsis, Cēsu nov., kur atrodas Cēsu Vēstures un mākslas muzeja telpas.

Nomas objekta lietošanas mērķis

Nacionālā muzeja krājuma glabāšana.

Nomas līguma termiņš

Līdz 2023.gada 31.decembrim. Ja abām pusēm neradīsies iebildumi, līgumu ir iespējams pagarināt.

Tehniskais stāvoklis

Nedzīvojamās telpas, labā stāvoklī, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” 62.punktā (2.pielikumā) noteiktajām prasībām.

Nepieciešamās 3 krājuma telpas

2 telpas apmēram 139,8 m2 platībā; 1 telpa apm. 60 m2 platībā.

Pieguloša ārtelpa

apm. 12 m2.

1 telpa

Etnogrāfisko priekšmetu krājuma glabātava 68,4 m2.

1 telpa

Lielizmēra etnogrāfisko priekšmetu krājuma glabātava apm. 71,4 m2. Griestu augstumam jābūt apm. 7-8 m. 

1 telpa

Būvplastikas u.c. vēsturisko ēku detaļu krājuma glabāšanai apm. 60 m2.

Nepieciešamās komunikācijas un telpu uzturēšanas režīms

Apgaismojums, ventilācija.  

Izīrējamām telpām jābūt ugunsdrošām. Jumta segumam jābūt tehniski labā stāvoklī, nodrošinot atmosfēras nokrišņu novadīšanu. Telpām jābūt iespējai noslēgtām no pārējām ēkas telpām, nepieejamām nepiederošām personām. Ieeja tik nodrošināta tikai muzeja darbiniekiem noņemot. Apsardzes signalizācija.

Pretendenta pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža līdz 2023.gada 13.jūnija plkst.12.00.

 


 

Dokumenti