Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līgatnes apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Līgatnes apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Jauno Līderu vidusskola 187     187
Augšlīgatnes Jaunā sākumskola 101     101
Augšlīgatnes PII   47 100 147
Līgatnes pils PII   23 38 61

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Jauno Līderu vidusskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Trīs
2. Augšlīgatnes Jaunā sākumskola 2026.gada novembris 2026.gada novembris Viena
3. Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

2025.gada oktobris

 

2028.gada maijs

2025.gada oktobris

 

2028.gada maijs

Astoņas

 

Trīs