Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2016.gadā dzimušo bērnu rinda

Bērna vietu rindā varat atrast, izmantojot taustiņu kombināciju “ctrl+f” un ierakstot jūsu iesnieguma numuru izlecošajā meklētāja logā.

Rindas numurs Iestāšanās datums Reģistrācijas numurs/saņemtā dok numurs PII prioritāte 1
104.01.20246.2-14.1/2024/122Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde
204.01.20246.2-14.1/2024/122Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde