Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vaives Tautas nama lietišķās mākslas studija "Vaives Amatu māja"

Vadītāja Inta Ezerniece

Vaives Amatu māja darbojas "Kaķukrogs" Vaives pagastā, Cēsu novadā. Pateicoties pašvaldības, ziedotāju un rokdarbnieku kopīgām darbam, ir pielāgotas telpas un tās aprīkotas Amatu mājas vajadzībām. Amatu mājas telpās ir izvietotas dažāda izmēra aušanas stelles ( 7 gab.) un rokdarbiem nepieciešamais aprīkojums. Vaives Amatu māja ir lieliska vieta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, izpētot, apgūstot un tālāk nododot dažādas amatu prasmes. Apzinot un iepazīstot latviskās vērtības, vietējie Vaives pagasta amatnieki kopš 2015.gada ir mācījuši savas prasmes Latvijas mēroga pasākumā "Satiec savu meistaru".

Amatu mājā radītie rokdarbi tiek izstādīti valsts mēroga izstādēs – XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un VVI Deju svētkiem veltītajā izstādē “Radītprieks” (2018.g.) un izstādē "Metāls un rotas" (2019.g.). Amatu mājas sadarbības partneri ir Vecpiebalgas, Cēsu, Siguldas, Suntažu, Ropažu, Mālpils, Saulkrastu, Smiltenes rokdarbnieces.

Vaives Amatu mājas kolektīvs plāno ierīkot telpu pastāvīgās rokdarbu izstādes izvietošanai, radot iespēju interesentiem apskatīt, iepazīt un papildināt zināšanas par nemateriālo kultūras mantojumu.