Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līgatnes Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Zeperi"

Norises vieta: Līgatnes Kultūras nams

Vadītāja: Patrīcija Zemniece

Kontaktinformācija: Patrīcija Zemniece, 28377678, agentura.ligatne@cesunovads.lv

Mēģinājumi:
Otrdienās, ceturtdienās 20.00

Mērķtiecīgs, spēcīgs un enerģisks kolektīvs. "Zeperi" ir viens no vadošajiem kolektīviem Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīvs  piedalās visos labākajos deju koncertuzvedumos Latvijā. Kolektīvam patīk viesoties un uzņemt ciemiņus. "Zeperi" katru gadu rīko draudzības koncertu "Danči Lustūzī".