Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības programma 2013.-2019. gadam

 Cēsu novada Attīstības programma 2013. – 2019. gadam
 
Attīstības programma ietver esošās situācijas izvērtējumu, stratēģisko daļu un rīcības virzienus, kā arī nākamo triju gadu investīciju plānu.

Attīstības programmā uzsvērtas Cēsu novada pamatvērtības - novada iedzīvotāji, dabas vide un kultūrvēsturiskais mantojums un tās ir pamats nākotnes redzējumam par Cēsu novadu.

Cēsu novada attīstības programma tika izstrādāta, balstoties uz iedzīvotāju aptauju, dažādu statistikas datu apkopojumu un analīzi, nozaru darba grupu diskusijām, balstoties uz Vidzemes reģiona mēroga konferences diskusiju  materiāliem un idejām.

Cēsu novada Attīstības programma 2013. – 2019. gadam (PDF)
 
Vides pārskats Cēsu novada Attīstības programmai 2013. – 2019. gadam (PDF)