Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cilvēks

Cēsu novada iedzīvotāju prasmju attīstība atbilstoši 21. gs. 4.0 "industriālajai revolūcijai", nodrošinot augstāku produktivitāti un ilgtspēju

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz mūsdienīgu un 21. gadsimtam atbilstošu mūžizglītības pakalpojuma nodrošināšanu Cēsu novada iedzīvotājiem, kas ietver ne tikai piemērošanos darba tirgus mainīgajām prasībām, bet arī veicina iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvas, pilsonisko aktivitāti un iesaistīšanos pašvaldības attīstības veicināšanā. Projekts paredzēts dažādām sabiedrības mērķa grupām - sākot no izglītības sistēmas izkritušajiem, līdz augsta līmeņa vadītājiem uzņēmējdarbībā un publiskajā pārvaldē. Īpašs izglītības modelis paredzēts lauksaimniekiem, lai veicinātu zemes izmantošanas efektivitāti, kā arī tehnoloģiju izmantošanu lauksaimniecībā, piemēram, attīstītu lietu internetu lauksaimniecības procesa monitoringam.

 

Cēsu kūrorta attīstība "Cīrulīšos", nodrošinot veselības, labjūtas, rekreācijas tūrisma un senioru centra attīstību

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz izveidot pilna pakalpojuma paketi senioriem, nodrošinot augsta līmeņa veselības aprūpes, labjūtas, rekreācijas un hospisa pakalpojumus. Projekta ietvaros tiek paredzēts revitalizēt "Cīrulīšu" teritoriju, attīstīt pansionātu pakalpojumus, t.sk. tehnoloģisko aprīkojumu, nodrošināt hospisa pakalpojumus dažādām vecuma grupām. Tāpat projekts paredz attīstīt tehnoloģisko bāzi veco ļaužu aprūpei un pakalpojuma nodrošināšanai Cēsu pilsētas pansionātā, kas nodrošina dažādus veselības aprūpes, rekreācijas pakalpojumus.

Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" paredz vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā, vienlaikus uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem novada iedzīvotājiem.

Attīstīt uzsāktos deinstitucionalizācijas pakalpojumus, pilnveidojot tos ar jauniem pakalpojumiem (personu ar invaliditāti nodarbināšanai un papildus ienākumu gūšanu) Cēsu novadā

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz dārzniecības/siltumnīcu izveidošanu; viesu mājas celtniecību, viesu nama pakalpojumu sniegšanai; mini Zoo izveidošanu; sporta laukuma un bērnu rotaļu laukuma izveidošanu.

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu tehnoloģiskās bāzes attīstība Cēsu novadā

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt Cēsu novada vispārējās vidējās izglītības tehnoloģisko bāzi - IT, 3D, virtuālo un papildināto realitāšu, dronu tehnoloģiju u.c. tehnoloģiju integrācijai mācību tēmās un priekšmetos.

Nākotnes Tehnoloģiju zinātnes centra attīstība

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekts paredz izveidot interaktīvu, mūsdienīgu un eksaktās zinātnēs balstītu zinātnes parku, kas nodrošinātu apmeklētāju izglītošanu par kosmosa procesiem, tādējādi sniedzot plašas zināšanas par matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citām zinātnes nozarēm.