Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde

http://c4pii.lv
Zirņu iela 23, Cēsis
Vadītāja Līga Balode
tālr. 64120538
Tālr. 64122608
iestādes mob. tālrunis 25449110
E-pasts: 4pii@cesis.edu.lv

Iestādes mērķi un uzdevumi:

  • īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei skolā,
  • radīt bērniem drošu vidi un aizsargāt, nostiprināt bērnu veselību,
  • nodrošināt bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību un aktivitāti,
  • veidot "ES" apziņu.

Iestādes nolikums
Pašnovērtējuma ziņojums