Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
  • Komitejas priekšsēdētājs: Ivo Rode
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēriks Bauers;
  • Inga Cipe;
  • Atis Egliņš-Eglītis;
  • Jānis Ķipurs;
  • Juris Žagars;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Laimis Šāvējs.

Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2023.gada 28.septembrī
plkst.9.00

Darba kārtība:

1. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu.

Ziņo: Sporta bāzu vadītājs Ģirts Mārtiņsons

2. Par papildus pedagoģisko likmju Cēsu novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs apstiprināšanu.

Ziņo L. Markus – Narvila, Izglītības pārvaldes vadītāja

3. Informatīvais ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē Cēsu novadā.

Ziņo L. Markus – Narvila, Izglītības pārvaldes vadītāja

4. Informatīvais ziņojums par Jaunatnes politikas īstenošanu Cēsu novadā.

Ziņo Iluta Balode, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

2023.gada 28.septembrī
plkst.12.00

Darba kārtība:

Par Cēsu novada domes 2023. gada 12. oktobra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Cēsu novada domes 2023. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

Ziņo: A. Judeiks, Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs.

Dokumenti