Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
  • Komitejas priekšsēdētājs: Ivo Rode;
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēriks Bauers;
  • Inga Cipe;
  • Atis Egliņš-Eglītis;
  • Jānis Ķipurs;
  • Juris Žagars;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Laimis Šāvējs.

Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2023.gada 8.februārī
plkst.9.00

Darba kārtība:

1. Par Cēsu pilsētas Sporta skolas attīstības plāna 2024.- 2027. gadam apstiprināšanu;

Ziņo R.Vanadziņa, Cēsu pilsētas sporta skolas direktore

2. Par Spāres pamatskolas pievienošanu Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolai;

3. Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pievienošanu Jauno Līderu vidusskolai;

4. Par Cēsu novada domes 2024.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr._ “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu;

Ziņo L.Markus-Narvila, Izglītības pārvaldes vadītāja

5. Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

Ziņo D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

6. Par Cēsu novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes reorganizācijas plānu;

7. Par grozījumu Cēsu novada domes 2022. gada 29.decembra lēmumā Nr.725 “Par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”;

8. Par Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu;

9. Par grozījumiem 23.02.2023. Cēsu novada domes lēmumā Nr 73 "Par Cēsu novada kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu";

Ziņo Z.Neimane, Kultūras pārvaldes vadītāja

10. Par dāvinājuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvaldes" struktūrvienībai Cēsu Vēstures un mākslas muzejs;

Ziņo I.Bula, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja

11. Par biedrības “Latvijas Zinātnes centru asociācija” dibināšanu un dalību tajā;

Ziņo M.Dzenis, Kosmosa izziņas centra vadītājs

12. Informatīvs ziņojums par profesionālās vidējās izglītības programmas “Tūrisma pakalpojumi. Tūrisma pakalpojumu konsultants” (LKI 4.līmenis) īstenošanu Vecpiebalgas vidusskolā ar 2024./2025.mācību gadu;

Ziņo I.Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktore

Dokumenti