Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
  • Komitejas priekšsēdētājs: Ivo Rode
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēriks Bauers;
  • Inga Cipe;
  • Atis Egliņš-Eglītis;
  • Ainārs Šteins;
  • Juris Žagars;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Laimis Šāvējs.

Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2023.gada 9.martā
Sēde sākas plkst. 9.00

Darba kārtība

1. Par Cēsu Pilsētas vidusskolas attīstības plāna 2023.-2027.gadam apstiprināšanu.
 
2. Par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes, "Zvaniņi" attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu.
 
3. Par Jauno Līderu vidusskolas attīstības plāna 2023.-2026.gadam apstiprināšanu.
 
4. Par Jaunpiebalgas novada domes 17.12.2012. lēmuma Nr. 267 "Par Lietišķās un tēlotājmākslas studijas dibināšanu" grozīšanu un 10.10.2016. lēmuma Nr.187 "Par dalības maksas noteikšanu Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas "Piebaldzēni" dalībniekiem" un tā grozījumu atcelšanu. 
 
5. Par pieteikšanās kārtību un transporta izdevumu kompensēšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" projekta Nr.NFI/IC/VIAA/2020/3 "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" īstenošanā.
 
6. Par nolikuma Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā "Cēsu novada Mākslas balva" apstiprināšanu.
 
7. Par Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes pievienošanu Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādei.
 
8. Par Cēsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmajām studiju programmām pedagoģiskā darba veikšanai izglītības iestādēs 2023./2024. akadēmiskajā gadā.

 

Dokumenti