Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
  • Komitejas priekšsēdētājs: Ivo Rode
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēriks Bauers;
  • Inga Cipe;
  • Atis Egliņš-Eglītis;
  • Ainārs Šteins;
  • Juris Žagars;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Laimis Šāvējs.

 

2022.gada 30.jūnijs
Sēde sākas plkst. 12.00

Darba kārtība

1. Par atbalstu Cēsu Valsts ģimnāzijai dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācību procesā un izglītībā”.

2. Par atbalstu Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” dalībai Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas Nordplus (Jauniešu izglītības programma) projektā. Ziņo D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

3. Informatīvs jautājums Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanas kārtību SIA "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS". Ziņo B.Eglīte, pašvaldības izpilddirektora vietniece