Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 252. pantu, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošam nodokļu maksātājam:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Lēmums Nr.

1.

Ingus Ozols

5-57/1/2022 


Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

SIA "Joy Fitness"

Nr.5-57/3/2022

2.

SIA "SILVEKSS"

Nr.5-57/4/2022

3.

SIA "JM TOP"

Nr.5-57/5/2022

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1 daļu, Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Apinis Jānis

Nr.5-57/6/2022

2.

Bahmanis Lauris

Nr.5-57/6/2022

3.

Cirīte Ilona

Nr.5-57/6/2022

4.

Griķe Ņina

Nr.5-57/6/2022

5.

Gritāns Staņislavs

Nr.5-57/6/2022

6.

Malgovska Kristīna

Nr.5-57/6/2022

7.

Pakere Regīna

Nr.5-57/6/2022

8.

Petroviča Ieva

Nr.5-57/6/2022

9.

Priedītis Māris

Nr.5-57/6/2022

10.

Skrastiņa Signija

Nr.5-57/6/2022

11.

Utočkins Sergejs

Nr.5-57/6/2022

12.

Veide Rolands

Nr.5-57/6/2022 


Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25. panta trešo daļu, Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Smuidrīte Gulbe

Nr.5-57/9/2022

2.

Roberts Smalnieks

Nr.5-57/9/2022

3.

Rasma Zveiniece

Nr.5-57/9/2022

4.

Jūlija Červjakova

Nr.5-57/9/2022

5.

Jānis Āre

Nr.5-57/9/2022

6.

Laima Briģe

Nr.5-57/9/2022

7.

Juris Ķīķeris

Nr.5-57/9/2022

8.

Inta Dzimtā

Nr.5-57/9/2022

9.

Grigorijs Astašovs

Nr.5-57/9/2022

10.

Jānis Kārkliņš

Nr.5-57/9/2022

11.

Andris Indriksons

Nr.5-57/9/2022

12.

Elmārs Damroze

Nr.5-57/9/2022

13.

Jānis Pauliņš

Nr.5-57/9/2022

14.

Aivars Neilands

Nr.5-57/9/2022

15.

Kārlis Liepa

Nr.5-57/9/2022

16.

Gunārs Gailis

Nr.5-57/9/2022

17.

Indulis Vilciņš

Nr.5-57/9/2022

18.

Uldis Ķiecis

Nr.5-57/9/2022

19.

Sergejs Neprejenko

Nr.5-57/9/2022

20.

Egils Griķis

Nr.5-57/9/2022

21.

Arturs Pavārs

Nr.5-57/9/2022

22.

Erna Ābelniece

Nr.5-57/9/2022

23.

Hilda Leiboma

Nr.5-57/9/2022

24.

Rihards Zabolockis

Nr.5-57/9/2022

25.

Līga Lazdiņa

Nr.5-57/9/2022

26.

Arnis Smaliķis

Nr.5-57/9/2022

27.

Daina Krieva

Nr.5-57/9/2022

28.

Ēriks Dandens

Nr.5-57/9/2022

29.

Zavadskis Harijs

Nr. 5-57/11/2022

30.

Alksnis Aivars

Nr. 5-57/12/2022

31.

Bērziņš Verners

Nr. 5-57/12/2022

32.

Dimsone Malda

Nr. 5-57/12/2022

33.

Duša Velta

Nr. 5-57/12/2022

34.

Ignaca Zoja

Nr. 5-57/12/2022

35.

Lapselis Andris

Nr. 5-57/12/2022

36.

Lapselis Gunārs

Nr. 5-57/12/2022

37.

Lauberga Veronika

Nr. 5-57/12/2022

38.

Lārmanis Jānis

Nr. 5-57/12/2022

39.

Lukstiņš Pēteris

Nr. 5-57/12/2022

40.

Mikoša Ņina

Nr. 5-57/12/2022

41.

Naļivaiko Mārīte

Nr. 5-57/12/2022

42.

Porietis Jānis

Nr. 5-57/12/2022

43.

Prince Albina

Nr. 5-57/12/2022

44.

Pumpure Aina

Nr. 5-57/12/2022

45.

Rotkalis Kārlis

Nr. 5-57/12/2022

46.

Skrastiņš Kārlis

Nr. 5-57/12/2022

47.

Slūka Terēza

Nr. 5-57/12/2022

48.

Šlessere Lidija

Nr. 5-57/12/2022

49.

Zālītis Andris

Nr. 5-57/12/2022

50.

Regīna Sīmane

Nr. 5-57/15/2022

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1  daļu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Bahmanis Lauris

Nr. 5-57/16/2022

2.

Gritāns Staņislavs

Nr. 5-57/16/2022

3.

Kažēri zemnieku saimniecība

Nr. 5-57/16/2022

4.

Malgovska Kristīna

Nr. 5-57/16/2022

5.

Pakere Regīna

Nr. 5-57/16/2022

6.

Petroviča Ieva

Nr. 5-57/16/2022

7.

Petrovičs Normunds

Nr. 5-57/16/2022

8.

Priedītis Māris

Nr. 5-57/16/2022

9.

Skrastiņa Signija

Nr. 5-57/16/2022

10.

Utočkins Sergejs

Nr. 5-57/16/2022

11.

Veide Rolands

Nr. 5-57/16/2022

 

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

SIA “LBFS”

Nr. 5-57/13/2022

2.

SIA “Elektro Rīdzene”

Nr. 5-57/14/2022

3.

AS “LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE”

Nr. 5-57/17/2022

 


Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 4.ceturksnī

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.pantu pirmo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1

Liepiņš Jānis

Nr. 5-57/19/2022

2.

Balodis Agrs

Nr. 5-57/27/2022

3.

Kidikas Edmunds

Nr. 5-57/28/2022

4.

Jānis Grinbergs

Nr. 5-57/21/2022

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Berga Milda

Nr. 5-57/29/2022

2.

Bērziņa Maiga

Nr. 5-57/29/2022

3.

Bērziņš Spodris

Nr. 5-57/29/2022

4.

Biezēka Dzintra

Nr. 5-57/29/2022

5.

Brinks Jānis

Nr. 5-57/29/2022

6.

Dravants Uldis

Nr. 5-57/29/2022

7.

Dreiblats Andris

Nr. 5-57/29/2022

8.

Graudiņa Vija

Nr. 5-57/29/2022

9.

Irbe Dainis

Nr. 5-57/29/2022

10.

Jaunpole Maiga

Nr. 5-57/29/2022

11.

Kļaviņa Lucija

Nr. 5-57/29/2022

12.

Koreņkova Zaiga

Nr. 5-57/29/2022

13.

Līdums Armands

Nr. 5-57/29/2022

14.

Matvejeva Līga

Nr. 5-57/29/2022

15.

Mežakunga Dace

Nr. 5-57/29/2022

16.

Ozola Ilze

Nr. 5-57/29/2022

17.

Pētersons Jānis

Nr. 5-57/29/2022

18.

Plūmīte Aina

Nr. 5-57/29/2022

19.

Rosickis Dainis

Nr. 5-57/29/2022

20.

Smirnova Irina

Nr. 5-57/29/2022

21.

Zariņa Zinaida

Nr. 5-57/29/2022

22.

Zeltiņa Albertīne

Nr. 5-57/29/2022

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1  daļu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Apinis Jānis

Nr. 5-57/26/2022

2.

Bahmanis Lauris

Nr. 5-57/26/2022

3.

Beinaroviča Antra

Nr. 5-57/26/2022

4.

Glaudiņa Maruta

Nr. 5-57/26/2022

5.

Gritāns Staņislavs

Nr. 5-57/26/2022

6.

Kramiņš Kristaps

Nr. 5-57/26/2022

7.

Pakere Regīna

Nr. 5-57/26/2022

8.

Petroviča Ieva

Nr. 5-57/26/2022

9.

Petrovičs Normunds

Nr. 5-57/26/2022

10.

Sarmule Ilzīte

Nr. 5-57/26/2022

11.

Skrastiņa Signija

Nr. 5-57/26/2022

12.

Vaičūns Voldemārs

Nr. 5-57/26/2022

13.

Laugale Estere

Nr. 5-57/23/2022

14.

Uškure Mirdza

Nr. 5-57/23/2022

15.

Gustans Pēteris

Nr. 5-57/23/2022

16.

Cālītis Juris

Nr. 5-57/23/2022

17.

Briede Sigeta

Nr. 5-57/23/2022

18.

Jakovļevs Vasilijs

Nr. 5-57/23/2022

19.

Zālīte Anita

Nr. 5-57/23/2022

20.

Haagensen Ulvi

Nr. 5-57/23/2022

21.

Vandere Una

Nr. 5-57/23/2022

22.

Juriksone Sandra

Nr. 5-57/23/2022

23.

Gaigala Iluta

Nr. 5-57/23/2022

24.

Puķītis Gunārs

Nr. 5-57/23/2022

25.

Kristiāns Krauja

Nr. 5-57/20/2022

26.

Zigmārs Gailis

Nr. 5-57/20/2022

27.

Arno Marnics

Nr. 5-57/20/2022

28.

Sanita Putāne

Nr. 5-57/20/2022

29.

Igors Zevjakins

Nr. 5-57/20/2022

30.

Olga Pavlikova

Nr. 5-57/20/2022

31.

Nord Group SIA

Nr. 5-57/20/2022

32.

Aina Stālmane

Nr. 5-57/20/2022

33.

Laura Gabrāne

Nr. 5-57/20/2022

34.

Marta Prokopčuka

Nr. 5-57/20/2022

35.

Edgars Kazeks

Nr. 5-57/20/2022

36.

Jānis Puriņš

Nr. 5-57/20/2022

38.

Inese Rozentāle

Nr. 5-57/20/2022

39.

Valdis Matīss

Nr. 5-57/20/2022

40.

Ludmila Zaviša

Nr. 5-57/20/2022

41.

Zeltīte Graudiņa

Nr. 5-57/20/2022

42.

Aivars Briņķis

Nr. 5-57/20/2022

43.

Ināra Granta

Nr. 5-57/20/2022

44.

Ineta Kalniņa

Nr. 5-57/20/2022

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Ruķis Wood SIA

Nr. 5-57/22/2022

 

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2023.gada 1.ceturksnī

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.pantu pirmo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1. Artis Apenītis Nr. 5-57/1/2023

2.

Švēde Velta

Nr. 5-57/2/2023

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1. PROPERTY DEVELOPMENT SIA Nr. 5-57/3/2023

2.

NPK TERMINĀLIS SIA

Nr. 5-57/4/2023

 

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2023.gada 4.ceturksnī

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1. SIA “INVIANA Nr.5-57/16/2023
2. “SKK PROJEKTS” Nr.5-57/16/2023
3. “OLIMER” Nr.5-57/16/2023

Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1 daļu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1. Barviķis Reinis  Nr. 5-57/15/2023
2. Cīrulis Rihards  Nr. 5-57/15/2023
3. Kokorēvičs Edgars  Nr. 5-57/15/2023
4. Kramiņš Kristaps  Nr. 5-57/15/2023
5. Kravalis Juris  Nr. 5-57/15/2023
6. Mežvietis Jānis  Nr. 5-57/15/2023
7. Miškins Dzintars Nr. 5-57/15/2023
8. Riekstiņa Maija  Nr. 5-57/15/2023
9. Rišē Valentīna Nr. 5-57/15/2023
10. Vociša Dženeta  Nr. 5-57/15/2023

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25. panta trešo daļu, Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1. Glazunova Oksana  Nr.5-57/13/2023
2. Jelohins Igors Nr.5-57/13/2023
3. Kalnups Armands Nr.5-57/13/2023