Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ainavu aizsardzības komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par koku ciršanas un kopšanas nepieciešamību.

Komisijas priekšsēdētāja I.ZICMANE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks S.ĶERPE Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
Komisijas locekļi I.DZENE z/s "Kliģeni" parka dārzniece
  I.PILSNIBURE Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļas Mežu apsaimniekošanas speciāliste
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  G.BAUERS Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes zemes lietu speciālists
  J.LIEPKALNS Cēsu novada Priekuļu apvienības Saimnieciskās nodaļas labiekārtošanas dienesta darbinieks
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja sekretāre