Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ainavu aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētāja S.ĶERPE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks D.OZOLIŅŠ Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris 
Komisijas locekļi I.DZENE z/s "Kliģeni" parka dārzniece
  J.BALODIS Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vides aizsardzības speciālists
Komisijas sekretāre   Cēsu novada pašvaldības norīkots darbinieks