Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzfinansējums valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Cēsu pilsētas vēsturiskā centrā saglabāšanai

Cēsu novada pašvaldība izsludina konkursu, lai piešķirtu līdzfinansējumu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Cēsu pilsētas vēsturiskā centrā saglabāšanai.

Finansējums pieejams šādām aktivitātēm:

1. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas, konservācijas, pārbūves vai atjaunošanas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta, vai cita atbilstoša būvniecības dokumentācija (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;
2. Kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu (turpmāk šo noteikumu izpratnē – ēku oriģinālie logi un durvis, kā arī oriģinālās dekoratīvās un funkcionālās būvdetaļas no koka vai cita materiāla) kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas;
3. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas, konservācijas, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu izmaksas;
4. Kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas izmaksas vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
5. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas, konservācijas, pārbūves vai atjaunošanas būvuzraudzības veikšanas izmaksas;
6. Nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

Pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 100 000. Projektu iesniegšanas termiņš ir 9.septembris plkst.16.00 Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4.

Iesnieguma veidlapa
Saistošie noteikumi Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr. 6 “PAR CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI” apstiprināšanu.


Informācija pievienota: 2019.gada 8.jūlijs