Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Statistika

Skolēnu skaits Cēsu novada vispārizglītojošās skolās (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

CĒSĪS

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 301     301
Cēsu Valsts ģimnāzija 344     344
Cēsu Pilsētas vidusskola 718     718
Cēsu 1.pamatskola 382     382
Cēsu 2.pamatskola 431 36 46 513
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
315 31 46 392
Rāmuļu pamatskola 63 5 6 74
Cēsu Bērzaines pamatskola -
attīstības  centrs
175 86 57 318

 

Audzēkņu skaits Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs

Iestādes nosaukums Bērnu
skaits
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 223
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 172
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 245
Līvu pirmsskolas izglītības iestādē 109
 

 

AMATAS APVIENĪBĀ

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Amatas pamatskola 109 31 40 180
Skujenes pamatskola 45 13 18 77
Drabešu Jaunā pamatskola 74 30 46 150
Zaubes pamatskola 60 18 17 95
Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola 50 12 16 78
Spāres pamatskola 61     61

 

JAUNPIEBALGAS APVIENĪBĀ

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Jaunpiebalgas vidusskola 262 48 48 358

 

LĪGATNES APVIENĪBĀ

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Jauno Līderu vidusskola 187     187
Augšlīgatnes Jaunā sākumskola 101     101
Augšlīgatnes PII   47 100 147
Līgatnes pils.PII   23 38 61

 

PĀRGAUJAS APVIENĪBĀ

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Stalbes pamatskola 84 39 38 161
Straupes pamatskola 105 30 52 187
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola 66     66

 

PRIEKUĻU APVIENĪBĀ

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Priekuļu vidusskola 349     349
Liepas pamatskola 137 11 12 160
Jāņmuižas PII   44 72 116
Liepas PII   47 103 150
Priekuļu PII   48 97 145

 

VECPIEBALGAS APVIENĪBĀ

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Vecpiebalgas vidusskola 205 31 50 286
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola 89 33 51 173

 

 

AUDZĒKŅU SKAITS KOPĀ CĒSU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
4714 960 1405 7079  
 
 
 
 
 

 
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
 
Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Cēsu 1. pamatskola 2024.gada aprīlis 2024.gada aprīlis Viena
2. Cēsu 2. pamatskola 2025. gada marts 2025. gada marts Trīs
3. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 2021. gada februāris 2021. gada februāris Viena
4. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2019. gada decembris 2019. gada decembris Četras
5. Cēsu Pilsētas vidusskola 2024.gada
marts
2024.gada
marts
Četras
6. Cēsu Valsts ģimnāzija 2021. gada marts 2021. gada marts Piecas
7. Rāmuļu pamatskola 2020. gada septembris 2020. gada septembris Trīs
8. Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs 2024. gada decembris 2024. gada decembris Četras
9. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2021. gada februāris 2021. gada marts Četrdesmit četras
10. Cēsu pilsētas Sporta skola 2020. gada jūnijs 2020. gada jūnijs V-30 programma futbolā -2023.gada oktobris Sešpadsmit
11. Cēsu pilsētas Mākslas skola 2022. gada maijs V-30 programma -2022.gada jūnijs
V-20 programma – 2022.gada marts
Divas