Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Statistika

AUDZĒKŅU SKAITS KOPĀ CĒSU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
 

Skolēnu
skaits
 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
4714 960 1405 7079

 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU STATISTIKA UN MĀCĪBU PROGRAMMU AKREDITĀCIJAS DATI

Cēsis un Vaives pagasts

Skolēnu skaits Cēsu pilsētas un Vaives pagasta vispārizglītojošās skolās (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

CĒSĪS

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 301     301
Cēsu Valsts ģimnāzija 344     344
Cēsu Pilsētas vidusskola 718     718
Cēsu 1.pamatskola 382     382
Cēsu 2.pamatskola 431 36 46 513
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
315 31 46 392
Rāmuļu pamatskola 63 5 6 74
Cēsu Bērzaines pamatskola -
attīstības centrs
175 86 57 318

 

Audzēkņu skaits Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs

Iestādes nosaukums Bērnu
skaits
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 223
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 172
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 245
Līvu pirmsskolas izglītības iestādē 109
 
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
 
Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Cēsu 1. pamatskola 2024.gada aprīlis 2024.gada aprīlis Viena
2. Cēsu 2. pamatskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Divas
3. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

2027.gada marts

2027.gada marts Viena
4. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2026.gada februāris 2026.gada februāris Divas
5. Cēsu Pilsētas vidusskola 2024.gada
marts
2024.gada
marts
Septiņas
6. Cēsu Valsts ģimnāzija      
7. Rāmuļu pamatskola 2026.gada decembris 2026.gada decembris Trīs
8. Cēsu Bērzaines pamatskola 2025.gada janvāris 2025.gada janvāris Sešas
9. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2021. gada februāris 2024.gada maijs Desmit
2026.gada marts Viena
2027.gada aprīlis Divdesmit septiņas
2028.gada aprīlis Trīs
10. Cēsu pilsētas Sporta skola 2026.gada novembris 2026.gada novembris Sešpadsmit
11. P.Rozenberga Cēsu pilsētas mākslas skola 2025.gada aprīlis V-30 programma - 2025.gada aprīlis
V-20 programma - 2025.gada aprīlis
Divas
12. Cēsu Jaunā vidusskola 2028.gada maijs 2028.gada maijs Divas
13. Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskola 2024.gada jūnijs 2024.gada jūnijs Piecas

 

Amatas apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

 

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
Amatas pamatskola 109 31 40 180
Skujenes pamatskola 45 13 18 77
Drabešu Jaunā pamatskola 74 30 46 150
Zaubes pamatskola 60 18 17 95
Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola 50 12 16 78
Spāres pamatskola 61     61

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Spāres pamatskola 2027.gada maijs 2027.gada maijs Četras
2. Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola 2028.gada jūnijs 2028.gada jūnijs Četras
3. Amatas pamatskola 2027.gada februāris 2027.gada februāris Divas
4. Zaubes pamatskola 2028.gada decembris 2028.gada decembris Divas
5. Drabešu Jaunā pamatskola 2026.gada decembris 2026.gada decembris Viena
6. Skujenes pamatskola 2027.gada marts 2027.gada marts Trīs
Jaunpiebalgas apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

 

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
Jaunpiebalgas vidusskola 262 48 48 358
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 131   40 171

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Jaunpiebalgas vidusskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Četras
2. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 2027.gada janvāris 2027.gada janvāris Vienpadsmit
Līgatnes apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Līgatnes apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Jauno Līderu vidusskola 187     187
Augšlīgatnes Jaunā sākumskola 101     101
Augšlīgatnes PII   47 100 147
Līgatnes pils PII   23 38 61

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Jauno Līderu vidusskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Trīs
2. Augšlīgatnes Jaunā sākumskola 2026.gada novembris 2026.gada novembris Viena
3. Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

2025.gada oktobris

 

2028.gada maijs

2025.gada oktobris

 

2028.gada maijs

Astoņas

 

Trīs

Pārgaujas apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Pārgaujas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Stalbes pamatskola 84 39 38 161
Straupes pamatskola 105 30 52 187
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola 66     66

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Stalbes pamatskola 2027.gada aprīlis 2027.gada aprīlis Trīs
2. Straupes pamatskola 2027.gada decembris 2027.gada decembris Trīs
3. Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola 2027.gada aprīlis 2027.gada aprīlis Trīs
Priekuļu apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Priekuļu apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieni Audzēkņu
skaits
kopā
Priekuļu vidusskola 349     349
Liepas pamatskola 137 11 12 160
Jāņmuižas PII   44 72 116
Liepas PII   47 103 150
Priekuļu PII   48 97 145

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Priekuļu vidusskola 2027.gada decembris 2027.gada decembris Trīs
2. Liepas pamatskola 2029.gada maijs 2029.gada maijs Divas
3. Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums

2024.gada augusts

 

2025.gada jūnijs

 

2027.gada aprīlis

2024.gada augusts

 

2025.gada jūnijs

 

2027.gada aprīlis

Septiņas

 

Astoņpadsmit

 

Vienpadsmit

Vecpiebalgas apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

 

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
Vecpiebalgas vidusskola 205 31 50 286
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola 89 33 51 173

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Vecpiebalgas vidusskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Sešas
2. Dzērbenes Vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

2025.gada jūnijs

 

2028.gada marts

2025.gada jūnijs

 

2028.gada marts

Sešas

 

Piecas