Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

 

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
Vecpiebalgas vidusskola 205 31 50 286
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola 89 33 51 173

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Vecpiebalgas vidusskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Sešas
2. Dzērbenes Vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

2025.gada jūnijs

 

2028.gada marts

2025.gada jūnijs

 

2028.gada marts

Sešas

 

Piecas