Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sporta komisija

Komisijas locekļi

  • Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Egliņš-Eglītis, 
  • Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore R.Vanadziņa, 
  • SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs J.Markovs, 
  • Cēsu novada Centrālās administrācijas sporta koordinatore I.Krūmiņa  
  • Amatas apvienības pārvaldes sporta koordinators un metodiķis Ē.Bauers, 
  • Līgatnes apvienības pārvaldes Sporta centra vadītājs A.Peipiņš, 
  • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators U.Ozoliņš, 
  • Sporta kluba "Pārgauja" valdes priekšsēdētājs  M.Krastiņš (eksperts), 
  • Priekuļu apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizators J.Mičulis, 
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators T.Praulītis.

Nākamā sēde notiks 14.09.2022. plkst.15.30 attālināti.

Darba kārtībā:
1.Individuālo sportistu atbalsts
2.ZAS telpu noma un finansiāls atbalsts
3.Aktualitātes