Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par izglītības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
21 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu 11.01.2022. saistošie noteikumi
23 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs 08.02.2022. saistošie noteikumi
4 28.02.2019. Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu 11.04.2019. saistošie noteikumi
22 02.12.2021. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.03.2022.

saistošie noteikumi

 

24 16.06.2022.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas

26.10.2022. saistošie noteikumi
5 25.05.2023. Interešu Izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā 28.07.2023. saistošie noteikumi
7 24.02.2022. Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 09.04.2022. saistošie noteikumi
23 16.06.2022.

Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

01.08.2022. saistosie noteikumi