Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības programma un pārskati

Dokumenti

 

Cēsu novada pašvaldība sagatavojusi jaunizveidotā Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakciju. Dokuments tiks nodoti sabiedriskajai apspriešanai no 12.novembra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies trešdien, 1.decembrī, plkst.18.00 neklātienes formātā (Facebook tiešraidē) – saite uz pasākumu tiks publicēta cesis.lv un apvienības pārvalžu mājaslapās līdz ar sabiedriskās apspriedes uzsākšanu.

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazīties ar Attīstības programmu 2021.-2027.gadam. Dokuments no 5.novembra būs pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un klātienē visos novada klientu apmeklēšanas centros (dokumentu izskatīšana veicama pēc iepriekšēja pieraksta):

  • Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (tāl. nr. 64161800);
  • Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64127935);
  • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64162440);
  • Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64155636);
  • Pārgaujas apvienības pārvaldē, "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64134426);
  • Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 66954881);
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64107279).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes 21.10.2021. sēdē pieņemtajam lēmumam Nr. 284 “Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu novada centrālās administrācijas galvenā teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju Zani Gulbinsku (64161890, zane.gulbinska@cesis.lv) vai Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Daci Eihenbaumu (64161891, dace.eihenbauma@cesis.lv).