Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vaives Tautas nama vokālais ansamblis "Tieši tāpēc"

Ansambļa vadītāja Ilze Grīnfelde.

Vaives pagastā vokālā ansambļa dziedāšanas tradīcijas ir senas un dziļi iesakņojušās, un "Tieši tāpēc" dalībnieces to dara patiesi no sirds. 

Ansamblis izpilda gan latviešu tautas dziesmu apdares, komponistu oriģināldziesmas, gan klausītāju vidū tik iemīļoto šlāgeru un populāro mūziku.

Ansamblis "Tieši tāpēc" koncertē ne tikai Vaives pagasta pasākumos, bet arī kuplina kopkori dažādos pasākumos Cēsīs. Regulāri piedalās vokālo ansambļu skatēs. 

Ir iegūti draugu kolektīvi koncertējot sadraudzības koncertos Priekuļos, Liepā, Pārgaujas novadā, Mālpilī, Olainē, Naukšēnos, Rencēnos un Latvijas vokālo ansambļu festivālā Ikšķilē. Īpaši vienmēr ansamblis ir gaidīts Cēsu veco ļaužu pansionātā "Cīrulīši", kur uzstājas vismaz divas reizes gadā. 

Ansambļa dalībnieces priecājas par katru jaunu dziedātāju jebkurā laikā, kura vēlas dziedāt no sirds, kopā smieties, svinēt un kopā izdzīvot krāsainas emocijas - " Tieši tāpēc mēs viens otram esam....."