Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Līgatnes nami

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://company.lursoft.lv/ligatnes-nami/44103059950

Reģistrācijas numurs

44103059950

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

2845 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100%

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Sniegt apsaimniekošanas pakalpojumu Līgatnes pilsētā

Citas ziņas

 

Pašlaik SIA “A. Kursītes auditorfirma” veic auditu par kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli.

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

 

Izpilddirektore Līga Bukovska