Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Taurenes pirmsskolas bērnu deju kolektīvs

Norises vieta: Taurenes Kultūras nams

Vadītāja: Dace Potaša

Kontaktinformācija: Dace Potaša, 26347316

Mēģinājumi:
Otrdienās, trešdienās un piektdienās 8.10 un 15.00

Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs "Asniņš" savu darbību sāka 2018.gada septembrī, aicinot bērnus radoši darboties, kustēties, veidojot interesi par latviešu folkloru – tautasdziesmām, tautas dejām un rotaļām.
 
Esam mazi, bet ņipri dejotāji, kuri ar prieku apgūst tautas dejas pirmos soļus. Dejotāji katru gadu mainās, tāpēc gada sākumā visu mācāmies no jauna. 
 
Nodarbībās bērni apgūst elementāru dejas valodu (gājiens, skrējiens, lēcieni un pārlēcieni, piesitieni un plaukšķināšana), kā arī vienkāršākos izvietojumus telpā (aplis, līnija). Bērni apgūst ritma izjūtu, uzlabo fizisko sagatavotību, attīsta muzikalitāti un spēju improvizēt. Apgūstamās dejas bērniem ir pieejamas un saprotamas, atbilstoši bērna fiziskajai un psihoemocionālajai sagatavotībai.
 
Papildus obligātajam repertuāram, tiek apgūtas arī citas dejas, kas pārsvarā ir pašas vadītājas radītas. Bieži vien tās rada lielāku prieku, jo dod iespēju pārtapt par taureni, biti, rūķi vai peli. Kolektīvs 2x gadā iestudē muzikālus deju uzvedumus un priecē skatītājus.
 
Kolektīvs vienmēr ar prieku piedalās Taurenes Kultūras nama un Dzērbenes Tautas nama rīkotajos pasākumos, kā arī uzstājās ārpus pagasta robežām. 
 
Šobrīd kolektīvā darbojas bērni no divu gadu vecuma līdz skolas vecumam. Darbošanās notiek trīs grupās Taurenes Kultūras namā:
  • bērni no 2-3gv;
  • bērni no 3-4gv;
  • bērni no 5-6gv.
Darbošanās notiek vienā grupā Dzērbenes Tautas namā:
  • bērni no 2-4gv.
Nodarbības notiek: ceturtdienās no plkst.15.00 Dzērbenes Tautas namā