Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iznomātie īpašumi Cēsīs

N.

p.k.

Nomas līguma priekšmets Iznomāšanas mērķis Līguma Nr. Nomas līguma termiņš Nomas maksa
1 "Āravoti", Vaives pag., Cēsu nov., daļa 0,8 ha Lauks. darbība 217/2023/2.2-2 06.02.2023.-05.02.2029. 28,00 EUR gadā bez PVN
2 Cīrulīšu ielas 62, Cēsis, daļa 0,2532 ha Nek. īp. Apsaimniekošana 1174/2023/2.2-2 31.07.2023.-30.07.2033. 28,00 EUR gadā bez PVN
3 Cepļa iela 2, Cēsis, 0,3308 ha Nek. īp. apsaimniekošana 537/2023/2.2-2 27.03.2023.-26.03.2033. 28,00 EUR gadā bez PVN
4 Dzirnavu ielas, Cēsis, daļa 0,02 ha Ielas posma izbūve 488/2022/2.2-3 06.04.2022.-05.04.2032. 28,00 EUR gadā bez PVN
5 Dārzniecības ielas, Cēsis, daļa 0,006 ha Stāvlaukuma izbūve 624/2021/3-3-5 22.07.2021.-21.07.2031. 28,00 EUR gadā bez PVN
6 Katrīnkalna ielas Cēsis, daļa 0,19 ha Ielas posma izbūve 653/2023/2.2-2 03.04.2023.-02.04.2028. 28,00 EUR gadā bez PVN
7 "Kampu senkapi", Vaives pag., Cēsu nov., 0,9003 ha Lauks. darbība 525/2021/3-3-5 18.06.2021.-17.06.2027. 28,00 EUR gadā bez PVN
8 Priekuļu ielas 21, Cēsis, daļa 2,82 ha Publiskā labiekārtojuma veikšana 1311/2023/2.2-2 02.11.2023.-01.11.2033. 233,52 EUR gadā bez PVN
9 Priekuļu ielas 21, Cēsis, daļa 9,86 ha Publiskā labiekārtojuma veikšana 382/2016/2-7 05.05.2016.-04.05.2028. 816,48 EUR gadā bez PVN
10 Krasta ielas 1, Cēsis, daļa 0,1555 ha Suņu apmācības laukuma uzturēšana 1209/2022/2.2-2 01.10.2022.-30.09.2032. 28,00 EUR gadā bez PVN
11 Cīrulīšu ielas 68A, Cēsis, daļa 0,12 ha Nek. īp. apsaimniekošana 81/2024/2.2-2 29.02.2024.-28.02.2029. 28,00 EUR gadā bez PVN
12 Zīļu iela 2, Cēsis, 0,2559 ha Automašīnu novietošana ziemas sezonā 152/2024/2.2-2 07.02.2024.-06.02.2029. 28,00 EUR gadā bez PVN
13 Zīļu ielas 4, Cēsis, daļa 0,23 ha Automašīnu novietošana ziemas sezonā 152/2024/2.2-2 07.02.2024.-06.02.2029. 160,00 EUR gadā bez PVN
14 Krišjāņa Valdemāra ielas, Cēsis, daļa 0,002 ha Terases ierīkošanai 650/2023/2.2-2 03.04.2023.-31.10.2025. 28,00 EUR gadā bez PVN
15 Rīgas ielas, Cēsis, daļa 39,90 m2 Terases ierīkošanai 715/2023/2.2-2 11.04.2023.-31.10.2025. 39,90 EUR gadā bez PVN
16 Baznīcas laukuma, Cēsis, daļa 0,0037 ha Terases ierīkošanai 716/2023/2.2-2 11.04.2023.-31.10.2025. 37,00 EUR gadā bez PVN
17 Rožu laukuma, Cēsis, daļa 0,0084 ha Terases ierīkošanai 1083/2021-3-3-5 29.12.2021.-29.12.2026. 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
18 Rīgas ielas, Cēsis, daļa 0,0035 ha Terases ierīkošanai 498/2021/3-3-5 01.06.2021.-31.10.2024. 28,00 EUR gadā bez PVN
19 Rīgas ielas, Cēsis, daļa 34,25 m2 Terases ierīkošanai 896/2020/3-3-5 21.10.2020.-31.12.2026. 34,25 EUR gadā bez PVN
20 Vaives iela 14b, Cēsis, 0,6612 ha Sakņu dārzi 15 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
21 Saules iela 24, Cēsis, 0,2379 ha Sakņu dārzi 9 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
22 Birzes iela 8, Cēsis, 0,6676 ha Sakņu dārzi 15 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
23 Birzes iela 10, Cēsis, 1,9528 ha Sakņu dārzi 44 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
24 Birzes iela 18, Cēsis, 0,0904 ha Sakņu dārzi 2 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
25 Festivāla iela 39, Cēsis, 1,1365 ha Sakņu dārzi 33 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
26 Festivāla iela 45, Cēsis, 1,9554 Sakņu dārzi 61 līgums Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
27 E.Treimaņa-Zvārguļa iela 1, Cēsis, 0,1497 ha Sakņu dārzi 495/2024/2.2-2 18.03.2024.-31.12.2027. 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
28 Lāču iela 9, Cēsis, 0,2294 ha Sakņu dārzi 11 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
29 Dārzniecības iela 11, Cēsis, 0,4773 ha Sakņu dārzi 11 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
30 Ata Kronvalda iela 62, Cēsis, 0,1060 ha Sakņu dārzi 3 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
31 Rīgas iela 105, Cēsis, 0,2802 ha Sakņu dārzi 4 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
32 Vārnu iela 20, Cēsis, 0,0966 ha Sakņu dārzi 3 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
33 Dzilnu iela 9, Cēsis, 0,0601 ha Sakņu dārzi 3 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
34 Rīgas iela 60, Cēsis, 0,1279 ha Sakņu dārzi 3 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
35 Krūmiņu iela 8, Cēsis, 3,1881 ha Sakņu dārzi 67 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
36 Mazā Lenču iela 3, Cēsis, 0,4297 ha Sakņu dārzi 10 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
37 Viestura iela 15, Cēsis, 2,1583 ha Sakņu dārzi 59 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
38 Viestura iela 36, Cēsis, 0,2593 ha Sakņu dārzi 6 līgumi Termiņi dažādi 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam