Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sasniegumi un apbalvojumi

LR Labklājības ministrijas Atzinības raksts:

 • 2023.gadā Elitai Rancānei
 • 2023.gadā Svetlanai Lilitai Vasiļjevai
 • 2023.gadā Velgai Berķei
 • 2017.gadā Ērikai Verlei
 • 2017.gadā Dagmārai Saulītei
 • 2017.gadā Līvai Pētersonei
 • 2014.gadā Astrīdai Eglītei
 • 2013. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļevai
 • 2012.gadā Lainei Zālītei
 • 2011.gadā Rudītei Petrovai
 • 2011.gadā Astrīdai Eglītei
 • 2010.gadā Ivetai Sietiņsonei
 • 2008. gadā „Cēsu pilsētas domei konkursa „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008” ietvaros par sasniegumiem sociālajā jomā”


LR Labklājības ministrijas konkursa "Labākais sociālais darbinieks Latvijā" Atzinība:

 • 2019.gadā Dagmārai Saulītei
 • 2013.gadā Ivetai Sietiņsonei
 • 2013.gadā Dagmārai Saulītei
 • 2013.gadā Ivitai Puķītei
 • 2013.gadā Initai Kupčai


Cēsu novada pašvaldības nominācija "Gada darbinieks":

 • 2023.gads Helēna Stukmane
 • 2022.gads Skaidrīte Grīnberga
 • 2021.gads Vitai Pleševnikai
 • 2020.gads Ingai Kārkliņai
 • 2019.gads Anitai Kociņai
 • 2018.gads Signei Poreiterei
 • 2017.gadā Ērikai Verlei
 • 2016.gadā Aivaram Eglītim
 • 2015.gadā Agritai Enģei
 • 2014.gadā Astrīdai Eglītei
 • 2013.gadā Vitai Pleševnikai
 • 2012.gadā Ligijai Kalniņai
 • 2011.gadā Maijai Klimovičai
 • 2010.gadā Vladimiram Kalandārovam
 • 2009.gadā Skaidrītei Grīnbergai


Cēsu novada pašvaldības Atzinības raksts:

 • 2023.gadā - Aivaram Eglītim, Skaidrītei Grīnbergai, Vitai Pleševnikai, Dagmārai Saulītei, Signei Poreiterei, Vairai Zauere, Evijai Kasparānei, Ievai Mežancei, Sanitai Asarei, Andai Graudiņai, Ilvai Pūpolai, Inetai Fedotovai, Guntai Smutovai, Ivaram Saksam, Ivetai Viļumsonei un Guntim Eglītim 
   
 • 2019.gadā - Evijai Plažio, Ingai Kārkliņai, Ivetai Kalniņai, Kristīnei Baškerei, Signei Poreiterei un Agitai Meierei
   
 • 2017.gadā -  Anitai Kociņai, Vitai Pleševnikai, Ievai Bambānei, Skaidrītei Grīnbergai, Evijai Plažio un Signei Poreiterei