Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sasniegumi un apbalvojumi

LR Labklājības ministrijas Atzinības raksts:

 • 2017.gadā Ērikai Verlei
 • 2017.gadā Dagmārai Saulītei
 • 2017.gadā Līvai Pētersonei
 • 2014.gadā Astrīdai Eglītei
 • 2013. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļevai
 • 2012.gadā Lainei Zālītei
 • 2011.gadā Rudītei Petrovai
 • 2011.gadā Astrīdai Eglītei
 • 2010.gadā Ivetai Sietiņsonei
 • 2008. gadā „Cēsu pilsētas domei konkursa „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008” ietvaros par sasniegumiem sociālajā jomā”


LR Labklājības ministrijas konkursa "Labākais sociālais darbinieks Latvijā" Atzinība:

 • 2019.gadā Dagmārai Saulītei
 • 2013.gadā Ivetai Sietiņsonei
 • 2013.gadā Dagmārai Saulītei
 • 2013.gadā Ivitai Puķītei
 • 2013.gadā Initai Kupčai


Cēsu novada pašvaldības nominācija "Gada darbinieks":

 • 2021.gads Vitai Pleševnikai
 • 2020.gads Ingai Kārkliņai
 • 2019.gads Anitai Kociņai
 • 2018.gads Signei Poreiterei
 • 2017.gadā Ērikai Verlei
 • 2016.gadā Aivaram Eglītim
 • 2015.gadā Agritai Enģei
 • 2014.gadā Astrīdai Eglītei
 • 2013.gadā Vitai Pleševnikai
 • 2012.gadā Ligijai Kalniņai
 • 2011.gadā Maijai Klimovičai
 • 2010.gadā Vladimiram Kalandārovam
 • 2009.gadā Skaidrītei Grīnbergai


Cēsu novada pašvaldības Atzinības raksts:

 • 2019.gadā Evijai Plažio
 • 2019.gadā Ingai Kārkliņai
 • 2019.gadā Ivetai Kalniņai
 • 2019.gadā Kristīnei Baškerei
 • 2019.gadā Signei Poreiterei
 • 2019.gadā Agitai Meierei
 • 2017.gadā Anitai Kociņai
 • 2017.gadā Ievai Bambānei
 • 2017.gadā Vitai Pleševnikai
 • 2017.gadā Skaidrītei Grīnbergai
 • 2017.gadā Evijai Plažio
 • 2017.gadā Signei Poreiterei