Sasniegumi un apbalvojumi

LR Labklājības ministrijas Atzinības raksts:


LR Labklājības ministrijas konkursa "Labākais sociālais darbinieks Latvijā" Atzinība:


Cēsu novada pašvaldības nominācija "Gada darbinieks":


Cēsu novada pašvaldības Atzinības raksts: