Sasniegumi un apbalvojumi

LR Labklājības ministrijas Atzinības raksts:
2017.gadā Ērikai Verlei
2017.gadā Dagmārai Saulītei
2017.gadā Līvai Pētersonei
2014.gadā Astrīdai Eglītei
2013. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļevai
2012.gadā Lainei Zālītei
2011.gadā Rudītei Petrovai
2011.gadā Astrīdai Eglītei
2010.gadā Ivetai Sietiņsonei
2008. gadā „Cēsu pilsētas domei konkursa „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008” ietvaros par sasniegumiem sociālajā jomā”

LR Labklājības ministrijas konkursa "Labākais sociālais darbinieks Latvijā" Atzinība:
2019.gadā Dagmārai Saulītei
2013.gadā Ivetai Sietiņsonei
2013.gadā Dagmārai Saulītei
2013.gadā Ivitai Puķītei
2013.gadā Initai Kupčai

Sociālo pakalpojumu pārvaldes Atzinības raksts:
2008. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļjevai

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicība:
2011.gadā Ingai Vīksnai
2010.gadā Ivitai Puķītei
2010.gadā Initai Kupčai
2010.gadā Ivetai Jermolājevai

Cēsu novada pašvaldības nominācija "Gada darbinieks":

2019.gads Anitai Kociņai

2018.gads Signei Poreiterei

2017.gadā Ērikai Verlei

2016.gadā Aivaram Eglītim

2015.gadā Agritai Enģei

2014.gadā Astrīdai Eglītei

2013.gadā Vitai Pleševnikai

2012.gadā Ligijai Kalniņai

2011.gadā Maijai Klimovičai

2010.gadā Vladimiram Kalandārovam

2009.gadā Skaidrītei Grīnbergai


Cēsu novada pašvaldības Atzinības raksts:

2019.gadā Evijai Plažio

2019.gadā Ingai Kārkliņai

2019.gadā Ivetai Kalniņai

2019.gadā Kristīnei Baškerei

2019.gadā Signei Poreiterei

2019.gadā Agitai Meierei

2017.gadā Anitai Kociņai

2017.gadā Ievai Bambānei

2017.gadā Vitai Pleševnikai

2017.gadā Skaidrītei Grīnbergai

2017.gadā Evijai Plažio

2017.gadā Signei Poreiterei

Cēsu pilsētas domes Atzinības:
2008. gadā Lainei Zālītei
2007. gadā Dzintrai Strautai

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" Atzinība:
2017.gadā Ingai Vīksnai
2017.gadā Ivetai Kalninai
2017.gadā Gintai Radionovai
2017.gadā Vairai Novickai
2017.gadā Zintai Jansiņai
2017.gadā Ligijai Kalniņai
2017.gadā Agritai Eņģei
2017.gadā Kristīnei Kazakai
2012.gadā Dagmārai Saulītei
2012.gadā Initai Radziņai
2012.gadā Daigai Vārtiņai
2012.gadā Mārim Vītiņam

Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” tituli:
2007. gadā „Sociālais darbinieks” Līvai Pētersonei
2008.gadā „Labākais Aģentūras darbinieks” Initai Kupčai