Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas vidusskola

Direktore: Ilona Strelkova
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
Tālrunis: 64161448, mob.tel. 26497579
E-pasts: vecpiebalgas.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: https://vecpiebalgasvsk.lv/