Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Straupes pamatskola

Direktore: Ligita Krūmiņa
Adrese: Mazstraupes pils, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV -4152
Tālrunis: 64134157, 29351940
E-pasts: skola@strsk.edu.lv
Mājas lapa: www.straupesskola.lv