Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

Cēsu  Bērnu un jauniešu centrs (CBJC) ir pašvaldības interešu izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

CBJC piedāvā bērniem un jauniešiem iespējas darboties vizuālā un vizuāli plastiskā mākslā, mūzikā, kustībā dejā, tehniskā jaunradē, radošajās industrijās un citās neformālās izglītības aktivitātēs.

Interešu izglītība Cēsu Bērnu un jauniešu centrā

http://www.cbjc.lv
Bērzaines iela 4, Cēsis
tālr. 64123414
E-pasts: cbjc@cesis.edu.lv

Misija: Cēsu Bērnu un jauniešu centrs piedāvā daudzveidīgas saturīga brīvā laika pavadīšanas un pašizpausmes iespējas radošā potenciāla aktivizēšanai un attīstīšanai, sociālo un pilsonisko prasmju izkopšanai, un nodrošina harmoniskas personības attīstības veicinošu vidi.

Mūsu vērtības: Atbildība, mērķtiecīga sadarbība, izaugsme un kvalitāte, cieņpilna attieksme.

Attīstības plāns