Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par tūrisma jautājumiem

Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
49 01.12.2023. Pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra" maksas pakalpojumi 01.01.2023. saistošie noteikumi